Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy XXXV. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2007 S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

XXXV. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2007 S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

XXXV. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2007 S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Pořadatel akce

ČESKÁ HEPATOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

Organizátor akce

CONGRESS PRAGUE s.r.o.

Detail pořadatele a organizátora


Očekávaná účast: 300 delegátů, 20 prezentujících se firem


česká vlajka Oficiální jazyk kongresu je čeština.

Termín konání

9. až 12. května 2007, Karlovy Vary, Kongresové centrum - LH Thermal

Registrace

Místo konání

Kongresové centrum Lázeňský hotel Thermal
I. P. Pavlova 11,
360 01 Karlovy Vary
www.thermal.cz

Vystavovatelé

SPONZORING A PARTNERSTVÍ

ROCHE - generální sponzor XXXV. Májových hepatologických dnů 2007, sponzor společenského programuSCHERING - PLOUGH Central East AG - generální sponzor XXXV. Májových hepatologických dnů 2007 - generální sponzor sesterské sekce

Vystavující firmy

 • A CARE, s.r.o.
 • EWOPHARMA, s.r.o.
 • FERRING - LÉČIVA, a.s.
 • FRESENIUS MEDICAL CARE ČR, s.r.o.
 • GRIFOLS, s.r.o.
 • MEDICOM INTERNATIONAL, s.r.o.

 • MEDIAL, s.r.o.
 • MEDIMPORT, s.r.o.
 • ORPHAN EUROPE SARL
 • PRO.MED.CS Praha, a.s.
 • R.HELM, INNOGENETICS
 • ROCHE, s.r.o.
 • SCHERING PLOUGH CEAG
 • WÖRWAG PHARMA GmbH
 • Zdravotnické noviny

VLOŽENÁ SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM

Dne 9. května 2007, 17.00 - 18.00 hod,

Kongresový sál LH Thermal
ROCHE, s.r.o. - generální sponzor XXXV.MHD 2007

Satelitní symposium

PEGASYS (peginterferon alfa–2a) v léčbě chronické hepatitidy C a B

Přednášející

Prof.MUDr. Petr Husa, CSc.
Doc.MUDr. Petr Urbánek, PhD.
MUDr. Miroslava Volfová, CSc.
MUDr. Václav Hejda


Dne 10. května 2007, 11.35 - 12.35 hod,

Kongresový sál LH Thermal
SCHERING – PLOUGH CEAG – generální sponzor XXXV.MHD 2007, generální sponzor sesterské sekce

Satelitní symposium

Optimalizace léčby chronické hepatitidy C – Rozhoduje kinetika odpovědi.

Téma přednášek a přednášející
 1. Budeme léčit pacienty s chronickou hepatitidou C déle než 48 týdnů?
  MUDr. Pavel Trunečka CSc
 2. Rychlá virologická odpověď: klíč ke kratší ale účinné léčbě.
  MUDr. Jan Šperl CSc
 3. Opakovaná terapie chronické HCV infekce.
  Doc. MUDr. Petr Urbánek CSc

Dne 11. května 2007, 11.35 - 12.35 hod,

Kongresový sál LH Thermal
Satelitní symposium pořádané firmou Orphan Europe CZ

Téma

Akutní porfyrie, Normosang - lék volby

Přednášená témata:
 1. Akutní porfyrie. Doc.MUDr.Milan Kaláb,CSc.
 2. Tubulointersticiálne poškodenie obličiek pri akútnej intermitentnej a zmiešanej porfyrii. Prof.MUDr.Miroslav Mydlík,DrSc.
 3. Akutní porfyrie a současná genetika. Prof.MUDr.Pavel Martásek,DrSc.