Kongresy

MEZIKLINICKÝ SEMINÁŘ UROLOGICKÉ KLINIKY VFN

Odborný program

Téma: Aktuality o karcinomu prostaty z kongresů ESOU 2017, EAU 2017, AUA 2017 a ASCO 2017

Odborný garant a moderátor programu: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Program

  1. Novinky v diagnostice lokalizovaného karcinomu prostaty. (MUDr. Otakar Čapoun, FEBU)
  2. Novinky v léčbě metastatického karcinomu prostaty (prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.)
  3. Diskuze

Účast na semináři je bezplatná.

Certifikace:
Meziklinický seminář je jako vzdělávací akce zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a účast na něm je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.