Kongresy

XLIII. májové hepatologické dny 2015

Pořadatel

Česká hepatologická společnost ČLS JEP
ve spolupráci s
Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně
a
Českou asociací sester

www.ces-hep.cz

Koordinátor odborného programu kongresu:

Prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., tel.: +420 973 203 064,
e-mail: petr.urbanek@uvn.cz.

Organizátor

Congress Prague
se sídlem Nad Obcí I/24,
140 00 Praha 4,
tel.: +420 241 445 759
fax: +420 241 445 806
e-mail: office@congressprague.cz

Koordinátor pro registraci a ubytování:
Michaela Mottlová, Michaela Trčková, Lucie Helešicová
e-mail:
michaela.mottlova@congressprague.cz
michaela.trckova@congressprague.cz
lucie.helesicova@congressprague.cz

Koordinátoři pro organizaci, program a doprovodnou výstavu firem:
Pavel Revický
e-mail: pavel.revicky@congressprague.cz
GSM: +420 724 264 870

Roman Bolek
e-mail: roman.bolek@congressprague.cz
GSM: +420 728 777 091

Jakub Dušek
e-mail: jakub.dusek@congressprague.cz
tel: +420 241 445 813