Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XLVI. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY » Inzerce a doprovodná výstava

XLVI. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY

Inzerce a doprovodná výstava

Vážení přátelé a partneři české hepatologie

Jménem výboru České hepatologické společnosti ČLS JEP si Vás dovolujeme pozvat k účasti a oslovit Vás s nabídkou možností partnerské a sponzorské účasti, prezentace na doprovodné výstavě, inzerce a reklamy v rámci XLVI. májových hepatologických dnů 2018, které se budou konat 16. – 18. května 2018 v Českých Budějovicích, a to v kongresových prostorách Clarion Congress Hotelu České Budějovice.
Naše nabídka je tradiční, obsahuje spektrum možností účasti a prezentace. Její rámec je postaven tak, aby se Vaše účast a prezentace stala především nedílnou součástí odborného programu. V tomto kontextu jsme připraveni projednat Vaše případné individuální náměty a návrhy.
Věříme, že přijmete naši žádost a nabídku a stanete se jedním z partnerů či sponzorů nebo využijete možnost účasti na doprovodné výstavě nebo na některé z dalších forem prezentace.
Těšíme se na Vaši účast a na setkání v Českých Budějovicích.

S úctou,
prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.,
předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP

MUDr. Jan Šperl, CSc.,
vědecký sekretář České hepatologické společnosti ČLS JEP

Závazná pravidla pořadatele

  1. Pořadatelem XLVI. májových hepatologických dnů 2018 (dále jen kongres) je Česká hepatologická společnost ČLS JEP (dále jen pořadatel).
  2. Organizátorem kongresu je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Závazných pravidel a je povinen se jimi řídit.
  3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na kongresu musí být závazně potvrzeny do 25. dubna 2018.
  4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 10. května 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
  5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje – li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
  6. Vyúčtování a dofakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení kongresu.
  7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
  8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
  9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
  10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání XLVI. májových hepatologických dnů 2018 zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Objednávku zašlete nejpozději do 25. dubna 2018 na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 10. května 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Reklama v rámci webové prezentace akce www.congressprague.cz/mhd2018
parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB
termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu akce, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.

úvodní stránka webové prezentace
dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem
8.000 Kč

Inzerce (reklama) v suplementu časopisu Gastroenterologie a hepatologie - sborníku abstrakt kongresu
parametry pro dodání elektronických podkladů: formát A4, A5 (v provedení na šířku), barva 4/0; CMYK, 300 dpi, fonty převedené do křivek, 5 mm na spad
Termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 31. března 2018

vnitřní blok (A4: 210 x 297 mm) 15.000 Kč
vnitřní blok (A5: 210 x 148 mm, provedení na šířku) 10.000 Kč

Výstavní plocha na doprovodné výstavě
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 31. března 2018

výstavní plocha 3 m2
příslušenství: plocha je bez příslušenství, jedna bezplatná vystavovatelská registrace
10.000 Kč
výstavní plocha 4 m2
příslušenství: stůl, 2 židle, 2 bezplatné vystavovatelské registrace
12.000 Kč
výstavní plocha 6 m2
příslušenství: stůl, 2 židle, 2 bezplatné vystavovatelské registrace
18.000 Kč
výstavní plocha 10 m2
příslušenství: 2 stoly, 4 židle, el. přípojka 3 kW, 2 bezplatné vystavovatelské registrace
30.000 Kč

Reklamní bannery, reklama v rámci kongresu
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 31. března 2018.

plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace
plocha banneru: max. 2 m2
5.000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru před vchodem do kongresového sálu
plocha banneru: max. 2 m2
8.000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále
plocha banneru: max. 2 m2
10.000 Kč
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům akce v rámci registrace
parametry a pravidla: formát A4, max. 5 listů, 350 sad materiálů
4.000 Kč

Firemní satelitní symposium, sponzorovaná přednáška
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 31. března 2018; o zařazení do programu rozhodne organizační výbor

firemní satelitní symposium
cena za symposium zahrnuje: čas 60 minut v programu, kongresový sál, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci symposia včetně programu na těchto webových stránkách a v Programovém bulletinu.
50.000 Kč
firemní sponzorovaná přednáška 15 minut
cena za přednášku zahrnuje: čas 15 minut v programu, kongresový sál, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednášky na těchto webových stránkách a v Programovém bulletinu.
20.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH, dle platné sazby.

Stáhněte si PDF soubor s tiskovou verzí firemních nabídek a vyplňovacím formulářem.

ON-LINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ