Kongresy

XLVI. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY

Pozvánka

Stáhněte si PDF soubor s aktualizovanou elektronickou verzí pozvánky.

Stáhněte si PDF soubor s E-pozvánkou na seminář KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2018.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

srdečně Vás zveme na čtyřicátý šestý kongres České hepatologické společnosti ČLS JEP, XLVI. májové hepatologické dny, které se konají 16. – 18. května 2018 ve zcela novém prostředí v Českých Budějovicích.

Chceme Vás současně informovat, že zavedené schéma programu zachováváme: odborný program kongresu začínáme 16. května již od 10.00 hod. Žádáme Vás, abyste tomu přizpůsobili Váš příjezd do Českých Budějovic a termíny hotelového ubytování.

Základem odborného programu bude postgraduální vzdělávací kurz České hepatologické společnosti zahrnující následující odborná témata:

  • Chronické jaterní selhání
  • Infekce v hepatologii
  • Nové léky v hepatologii
  • Toxicita léků a herbálních přípravků

Další program budou tvořit odborné bloky zahrnující přijatá volná sdělení k jednotlivým hlavním tématům. Těmto tématům je rovněž určena sekce posterových sdělení. Program samostatné sekce zdravotních sester bude obsahovat odborná hepatologická témata a aktuální pracovní problémy hepatologických pracovišť. Současně oslovujeme a zveme k účasti odborné firmy. Součástí doprovodného programu bude tradiční společná večeře pořádaná Českou hepatologickou společností ČLS JEP.

Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši účast a setkání v Českých Budějovicích.

prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. | předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP MUDr. Jan Šperl, CSc. | vědecký sekretář České hepatologické společnosti ČLS JEP

Termín a místo konání
16. 5. 2018 (od 10.00 hod) – 18. 5. 2018, Kongresové centrum Clarion Congress Hotel České Budějovice