Kongresy

XLVI. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY

Pozvánka

Stáhněte si PDF soubor s aktualizovanou elektronickou verzí pozvánky.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

srdečně Vás zveme na čtyřicátý šestý kongres České hepatologické společnosti ČLS JEP, XLVI. májové hepatologické dny, které se konají 16. – 18. května 2018 ve zcela novém prostředí v Českých Budějovicích.

Chceme Vás současně informovat, že zavedené schéma programu zachováváme: odborný program kongresu začínáme 16. května již od 10.00 hod. Žádáme Vás, abyste tomu přizpůsobili Váš příjezd do Českých Budějovic a termíny hotelového ubytování.

Základem odborného programu bude postgraduální vzdělávací kurz České hepatologické společnosti zahrnující následující odborná témata:

  • Chronické jaterní selhání
  • Infekce v hepatologii
  • Nové léky v hepatologii
  • Toxicita léků a herbálních přípravků

Další program budou tvořit odborné bloky zahrnující přijatá volná sdělení k jednotlivým hlavním tématům. Těmto tématům je rovněž určena sekce posterových sdělení. Program samostatné sekce zdravotních sester bude obsahovat odborná hepatologická témata a aktuální pracovní problémy hepatologických pracovišť. Současně oslovujeme a zveme k účasti odborné firmy. Součástí doprovodného programu bude tradiční společná večeře pořádaná Českou hepatologickou společností ČLS JEP.

Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši účast a setkání v Českých Budějovicích.

prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. | předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP MUDr. Jan Šperl, CSc. | vědecký sekretář České hepatologické společnosti ČLS JEP

Termín a místo konání
16. 5. 2018 (od 10.00 hod) – 18. 5. 2018, Kongresové centrum Clarion Congress Hotel České Budějovice