Kongresy

XLVI. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY

Hotelové ubytování

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ

Nabídku kongresového ubytování naleznete na adrese na www.ces-hep.cz/mhd2018 a www.congressprague.cz/mhd2018.
Ubytování si můžete objednat prostřednictvím registračního on-line formuláře. Rezervaci ubytování Vám obratem potvrdíme (do vyčerpání kapacity jednotlivých hotelů). Jméno spolubydlící (ho), s nímž chcete být ubytován(a), uveďte ve formuláři v kolonce „poznámka“. V případě speciálních požadavků na ubytování kontaktujte organizátora kongresu.