Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XLVII. májové hepatologické dny 2019 » Inzerce a doprovodná výstava

XLVII. májové hepatologické dny 2019

Inzerce a doprovodná výstava

Vážení přátelé a partneři české hepatologie

Jménem výboru České hepatologické společnosti ČLS JEP si Vás dovolujeme pozvat k účasti a oslovit Vás s nabídkou možností partnerské a sponzorské účasti, prezentace na doprovodné výstavě, inzerce a reklamy v rámci XLVII. májových hepatologických dnů 2019, které se budou konat 15. – 17. května 2019 v Plzni, a to v kongresových prostorách Parkhotel Congress Center Plzeň.
Naše nabídka je tradiční, obsahuje spektrum možností účasti a prezentace. Její rámec je postaven tak, aby se Vaše účast a prezentace stala především nedílnou součástí odborného programu. V tomto kontextu jsme připraveni projednat Vaše případné individuální náměty a návrhy.

Věříme, že přijmete naši žádost a nabídku a stanete se jedním z partnerů či sponzorů
Těšíme se na Vaši účast a na setkání v Plzni.

S úctou,
prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.,
předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP

doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.,
vědecký sekretář České hepatologické společnosti ČLS JEP

Závazná pravidla pořadatele

  1. Pořadatelem XLVII. májových hepatologických dnů 2019 (dále jen kongres) je Česká hepatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Českou lékařskou společností JEP a Českou asociací sester (dále jen pořadatel).
  2. Organizátorem kongresu je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Závazných pravidel a je povinen se jimi řídit.
  3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na kongresu musí být závazně potvrzeny do 15. dubna 2019.
  4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 10. května 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
  5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
  6. Vyúčtování a dofakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení kongresu.
  7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
  8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
  9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
  10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání XLVII. májových hepatologických dnů 2019 zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení.
Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Objednávku zašlete nejpozději do 15. dubna 2019 na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 10. května 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Reklama v rámci webové prezentace akce www.congressprague.cz/mhd2018
parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB
termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu akce, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.

úvodní stránka webové prezentace
dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem
8.000 Kč

Inzerce (reklama) v programovém sborníku s abstrakty kongresu
parametry pro dodání elektronických podkladů: formát A5 (v provedení na výšku), barva 4/0; CMYK, 300 dpi, fonty převedené do křivek, 5 mm na spad
Termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 31. března 2019

vnitřní stránka (A5 na výšku: 148 x 210 mm, 5 mm na spad)) 15.000 Kč
vnitřní stránka (A5 na šířku: 178 x 130 mm na zrcadlo) 10.000 Kč

Výstavní plocha na doprovodné výstavě
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 26. dubna 2019

výstavní plocha 3 m2
příslušenství: plocha je bez příslušenství, jedna bezplatná vystavovatelská registrace
10.000 Kč
výstavní plocha 4 m2
příslušenství: stůl, 2 židle, 2 bezplatné vystavovatelské registrace
15.000 Kč
výstavní plocha 6 m2
příslušenství: stůl, 2 židle, 2 bezplatné vystavovatelské registrace
20.000 Kč
výstavní plocha 10 m2
příslušenství: 2 stoly, 4 židle, el. přípojka 3 kW, 2 bezplatné vystavovatelské registrace
30.000 Kč

Reklamní bannery, reklama v rámci kongresu
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 26. dubna 2019.

plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace
plocha banneru: max. 2 m2
8.000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru před vchodem do kongresového sálu
plocha banneru: max. 2 m2
10.000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále
plocha banneru: max. 2 m2
15.000 Kč
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům akce v rámci registrace
parametry a pravidla: formát A4, max. 5 listů, 350 sad materiálů
4.000 Kč

Firemní satelitní symposium, sponzorovaná přednáška
termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 31. března 2019; o zařazení do programu rozhodne organizační výbor

firemní satelitní symposium
cena za symposium zahrnuje: čas 60 minut v programu, kongresový sál, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci symposia včetně programu na těchto webových stránkách a v Programovém bulletinu.
50.000 Kč
firemní sponzorovaná přednáška 15 minut
cena za přednášku zahrnuje: čas 15 minut v programu, kongresový sál, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednášky na těchto webových stránkách a v Programovém bulletinu.
25.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH, dle platné sazby.

Stáhněte si PDF soubor s tiskovou verzí firemních nabídek a vyplňovacím formulářem.

ON-LINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ