Kongresy

XLVII. májové hepatologické dny 2019

Hotelové ubytování

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ

Ubytování si můžete objednat prostřednictvím registračního on-line formuláře. Rezervaci ubytování Vám obratem potvrdíme (do vyčerpání kapacity jednotlivých hotelů). Jméno spolubydlící (ho), s nímž chcete být ubytován(a), uveďte ve formuláři v kolonce „poznámka“. V případě speciálních požadavků na ubytování kontaktujte organizátora kongresu.