Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY » Aktivní účast

XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY

Aktivní účast

CERTIFIKÁTY

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory. Účast v sekci lékařů je zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů ČLK ČR a bude ohodnocena příslušným počtem kreditů.
Za účast v sekci zdravotních sester bude vydáno potvrzení o účasti s příslušným počtem absolvovaných hodin. Akce je garantována Českou asociací sester.

AKTIVNÍ ÚČAST

Aktivní účast na kongresu je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 15. září 2020.
Přihlášku k aktivní účasti včetně abstrakt lze podat výlučně prostřednictvím on-line formuláře.

ABSTRAKTA

Přijata bude pouze ta přihláška, jejíž součástí bude příslušný abstrakt. Podmínkou přijetí je strukturovaná forma abstraktu v následující úpravě:

 • Název práce
 • Jméno autora (autorů) v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou (např. Novák J, Kučera M)
 • Pracoviště autora (autorů): klinika (pracoviště), instituce, město
 • Text sdělení: ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou

Parametry pro abstrakta autorských přednášek zařazených do postgraduálního vzdělávacího kurzu ČHS 2020:

 • Maximální rozsah – dvě textové stránky
 • Přehled citací a citovaných autorů na konci textu abstrakta
 • Maximálně dvě grafické přílohy (tabulky, grafy)

Abstrakta přijatých aktivních sdělení budou publikována formou sborníku. Sborník obdrží registrovaní účastníci při registraci. Elektronická verze abstrakt bude zveřejněna 15. listopadu 2020 na www.congressprague.cz/mhd2020.

Posterová sekce

 • Je variantou aktivní účasti v odborném programu
 • Je hodnocená příslušným počtem kreditů
 • K umístění posterové prezentace jsou na místě k dispozici posterové panely.
 • Jedna posterová prezentace se umísťuje vždy na jednu pracovní plochu posterového panelů
 • Pracovní plochy jsou číslované v pořadí, jak jsou uvedené v Programovém sborníku kongresu
 • Posterové prezentace se instalují v čase uvedeném v programu kongresu

Parametry pracovní plochy pro umístění posterové prezentace:

 • výška 1.800 mm
 • šířka 980 mm
 • podkladový materiál je bílé lamino
 • instalace lepením pomocí „suchého zipu“, prostředky pro lepení zajistí organizátor kongresu přímo na místě

Audiovizuální technika

Pro prezentace v rámci programu sjezdu bude možné použít výlučně audiovizuální techniku včetně obsluhy zajištěnou organizátorem sjezdu. Prezentace prosím dodávejte ve formátu Microsoft Powerpoint (.ppt), ve kterých mohou být vloženy videosekvence (.avi, mp4 a .mpeg). Pro zajištění správného přehrání, si prosím na usb disku přineste i zdrojová videa – v případě potřeby (či nefunčnosti videa vloženého v prezentaci) lze videosekvence přehrávat i samostatně. Preferované formáty obrázků jsou: .jpg, .jpeg,.gif, .tif nebo .bmp. Budou přijímány též flash prezentace a animace, které jsou nastaveny pro zobrazení ve fullscreen. Prezentace se předávají na USB disku, případně CD/DVD. Jiné nosiče nebudou akceptovány. Speciální požadavky je nezbytné uplatnit v dostatečném předstihu před sjezdem u organizátora.
Důležitá poznámka – při prezentaci vytvořené na platformě Apple nemůžeme zaručit její správné přehrání z důvodů snížené kompatibility (fonty, rozměry prezentace apod.) Pokud přeci jen vytváříte prezentaci na této platformě, uložte ji pro jistotu také ve formátu .pdf.
Upozorňujeme, že v případě použití nestandardních fontů může dojít k chybnému zobrazení a zformátování prezentace. U fontů s volnou licencí vložte písma přímo do souboru (Soubor/Možnosti/Ukládání/), nebo font přineste na usb disku v samostatném souboru.