Kongresy

XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY

Pořadatel

Česká hepatologická společnost ČLS JEP
ve spolupráci s
Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně
a
Českou asociací sester

www.congressprague.cz/mhd2020
www.ces-hep.cz

Profesionální organizátor / Sekretariát pro organizaci

Congress Prague | www.congressprague.cz | +420 241 445 759 | office(zavinac)congressprague.cz

Registrace a ubytování | +420 241 445 815
Alena Tučková alena.tuckova(zavinac)congressprague.cz
Petra Revická petra.revicka(zavinac)congressprague.cz

Organizace kongresu/ doprovodná výstava firem| +420 241 445 813
Pavel Revický pavel.revicky(zavinac)congressprague.cz
David Vašek david.vasek(zavinac)congressprague.cz
Gabriel Novák gabriel.novak(zavinac)congressprague.cz