Kongresy

XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY

Pozvánka

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

srdečně Vás zveme na čtyřicátý osmý kongres České hepatologické společnosti ČLS JEP, XLVIII. májové hepatologické dny, které se konají 13. – 15. května 2020 v Olomouci.

Chceme Vás současně informovat, že zavedené schéma programu zachováváme: odborný program kongresu začínáme 13. května již od 10.00 hodin. Žádáme Vás, abyste tomu přizpůsobili Váš příjezd do Olomouce a termíny hotelového ubytování.

Základem odborného programu bude postgraduální vzdělávací kurz České hepatologické společnosti.

Další program budou tvořit odborné bloky zahrnující přijatá volná sdělení k tradičním odborným kongresovým tématům.

Těmto tématům je rovněž určena sekce posterových sdělení.
Program samostatné sekce zdravotních sester bude obsahovat odborná hepatologická témata a aktuální pracovní problémy hepatologických pracovišť.
Současně oslovujeme a zveme k účasti odborné firmy.
Součástí doprovodného programu bude tradiční společná večeře pořádaná Českou hepatologickou společností ČLS JEP.

Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši účast a setkání v Olomouci.

prof. MUDr. Radan Brůha, CSc. | předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP
doc. MUDr. Jan Šperl, CSc. | vědecký sekretář České hepatologické společnosti ČLS JEP