Kongresy

XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY

Pozvánka

Stáhněte si aktualizovanou elektronickou pozvánku ZDE.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

srdečně Vás opětovně zveme na výroční kongres České hepatologické společnosti ČLS JEP - XLVIII. májové hepatologické dny, které se z důvodu pandemické infekce budou konat v novém náhradním termínu, 28. – 30. října 2020 v Olomouci

Chceme Vás současně informovat, že zavedené schéma programu zachováváme: odborný program  kongresu začíná 28. října od 10.00 hodin. Chceme Vás požádat, abyste tomu přizpůsobili Váš příjezd do Olomouce a termíny hotelového ubytování.

Základem odborného programu bude postgraduální vzdělávací kurz České hepatologické společnosti.

Další program budou tvořit odborné bloky zahrnující přijatá volná sdělení k tradičním odborným kongresovým tématům.

Těmto tématům je rovněž určena sekce posterových sdělení.
Program samostatné sekce zdravotních sester bude obsahovat odborná hepatologická témata a aktuální pracovní problémy hepatologických pracovišť.
Současně oslovujeme a zveme k účasti odborné firmy.
Součástí doprovodného programu bude tradiční společná večeře pořádaná Českou hepatologickou společností ČLS JEP.

Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši účast a setkání v Olomouci.

prof. MUDr. Radan Brůha, CSc. | předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP
doc. MUDr. Jan Šperl, CSc. | vědecký sekretář České hepatologické společnosti ČLS JEP