Kongresy

XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba přijatá do 15. 9. 2020 Platba přijatá do 15. 10. 2020 Platba přijatá 16. 10. 2020 a později (1)
Lékař | člen ČHS ČLS JEP 750 Kč 800 Kč 900 Kč
Lékař | nečlen ČHS ČLS JEP 950 Kč 1000 Kč 1100 Kč
Student | lékař před 1. atestací(2) 650 Kč 700 Kč 800 Kč
Lékař | jednodenní účast 28.10. 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Lékař | jednodenní účast 29.10. 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Lékař | jednodenní účast 30.10. 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Zdravotní sestra | účast na celém kongresu 500 Kč 600 Kč 700 Kč
Zdravotní sestra | jednodenní účast v sekci zdravotních sester 29.10. 300 Kč 350 Kč 400 Kč
Reprezentant firmy(3) 950 Kč 950 kč 950 Kč
Doprovodná osoba 500 Kč 500 Kč 500 Kč

Registrační poplatky zahrnují DPH dle platné sazby.

Poznámky

(1)Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 150 Kč.

(2) Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u postgraduálního studenta je věk do 35 let (dovršený v roce 2020) a předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu. U lékaře před atestací je nutné předložit potvrzení podepsané vedoucím pracoviště současně s přihláškou k účasti.

(3)Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Registrační poplatek zahrnuje (s výjimkou kategorie Doprovodná osoba)

 • registrační průkaz
 • účastnickou tašku s kongresovými materiály (s výjimkou jednodenní účasti)
 • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
 • programový sborník
 • občerstvení s kávou během přestávek odborného programu

 

Registrační poplatek v kategorii Doprovodná osoba zahrnuje

 • registrační průkaz
 • vstup na doprovodnou výstavu
 • občerstvení s kávou během přestávek odborného programu

 

Registrace a platba

 • vyplněný registrační on-line formulář odešlete organizátorovi
 • po zpracování Vaší registrace obdržíte na elektronickou adresu doklad – výzvu k úhradě (obsahuje nezbytné údaje k provedení platby)
 • registrace je platná až dnem připsání Vaší platby na účet organizátora
 • případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřešíme na místě

 

Kongresové obědy pro registrované účastníky
Součástí registračního poplatku účastníka kongresu není kongresový oběd.
Zájemci z řad registrovaných účastníků kongresu si mohou kongresový bufetový oběd s nápojem objednat online, prostřednictvím registračního formuláře.
Kongresový bufetový oběd s nápojem je možné objednat na dny 28., 29., a 30. října 2020.
Cena kongresového oběda s nápojem je 450 Kč (zahrnuje DPH 15%).