Kongresy

XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY

Registrační formulář

Účastník
Evidenční číslo lékaře   Jak zjistím své evidenční číslo?
Titul
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Pracoviště *
Profese
Telefon *
E-mail *
Fakturační adresa
Osoba / společnost
Ulice *
Město *
PSČ *
Země *
DIČ
Registrační poplatky *
Kategorie účastníků Platba přijatá do 15. 9. 2020 Platba přijatá do 15. 10. 2020 Platba přijatá 16. 10. 2020 a později (1)
Lékař | člen ČHS ČLS JEP 750 Kč 800 Kč 900 Kč
Lékař | nečlen ČHS ČLS JEP 950 Kč 1000 Kč 1100 Kč
Student | lékař před 1. atestací(2) 650 Kč 700 Kč 800 Kč
Lékař | jednodenní účast 28.10. 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Lékař | jednodenní účast 29.10. 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Lékař | jednodenní účast 30.10. 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Zdravotní sestra | účast na celém kongresu 500 Kč 600 Kč 700 Kč
Zdravotní sestra | jednodenní účast v sekci zdravotních sester 29.10. 300 Kč 350 Kč 400 Kč
Reprezentant firmy(3) 950 Kč 950 kč 950 Kč
Doprovodná osoba 500 Kč 500 Kč 500 Kč
 

Registrační poplatky zahrnují DPH dle platné sazby.

Poznámky

(1)Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 150 Kč.

(2) Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u postgraduálního studenta je věk do 35 let (dovršený v roce 2020) a předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu. U lékaře před atestací je nutné předložit potvrzení podepsané vedoucím pracoviště současně s přihláškou k účasti.

(3)Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Rezervace hotelového ubytování
NH Olomouc Congress ****
TypCena / osoba a nocPočet osob
Single Superior 2776 Kč
Double Superior 1576 Kč
Single premium 3326 Kč
Double premium 1876 Kč
Hotel Arigone ***
TypCena / osoba a nocPočet osob
Double Standard 1176 Kč
Hotel Palác ***
TypCena / osoba a nocPočet osob
Single Standard 1386 Kč
Double Standard 826 Kč
Double Single Use 1546 Kč
Triple 620 Kč
Triple - dvě osoby 880 Kč
Triple / Single Use 1720 Kč

poznámka

příjezd odjezd


Ve vícelůžkových pokojích je třeba uhradit všechna lůžka. Proto vždy uvádějte jméno spolubydlícího.
Pokud jména uvedena nebudou, bude automaticky účtován poplatek za všechna lůžka v pokoji.

Doprovodný program
Cena Počet osob
Kongresový oběd 28.10. 450 Kč
Kongresový oběd 29.10. 450 Kč
Kongresový oběd 30.10. 450 Kč
Společná večeře 29.10. 600 Kč
Poznámka
Platební podmínky
Platba kreditní kartou *
Typ karty *
Číslo kreditní karty *
Doba platnosti kreditní karty *
CVV/CVC kód *
Jméno vlastníka *

Kód CVV/CVC sestává ze tří (případně čtyř) číslic na rubu karet VISA či MC.

Bankovní převod *

Údaje označené hvězdičkou * a tučně jsou povinné.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation), ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním elektronického registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného registračního formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.:

  • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k mé účasti na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k mé účasti na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.
Beru na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu mne nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že takové potvrzení neobdržíte, kontaktujte prosím přímo organizátora této vzdělávací akce (office@congressprague.cz).