Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY » Registrační pravidla a stornovací podmínky

XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY

Registrační pravidla a stornovací podmínky

Registrační pravidla a stornovací podmínky

 1. Registrovat se na kongres a objednávat související služby (hotelové ubytování, vstupenky, kongresový oběd, apod.- dále jen související služby) z inzerované nabídky organizátora lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace a objednávka souvisejících služeb jsou platné okamžikem zaplacení registračního poplatku a ceny za objednané související služby na účet organizátora.
 2. Účastníkovi, který se zaregistruje 28., 29. nebo 30. října 2020 na místě v registračním centru kongresu, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 150 Kč, registrace 16. října 2020 a později je považována za registraci na místě.
 3. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.
 4. Pro vstup na doprovodný a společný program je nezbytné si zakoupit vstupenku.

Stornovací podmínky

 1. Při zrušení registrace, hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb platí následující pravidla a podmínky: REGISTRAČNÍ POPLATEK
  • Při zrušení registrace do 1. října 2020 bude účtován stornovací poplatek 150 Kč,
  • Při zrušení registrace do 25. října 2020 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% registračního poplatku.
  • Při zrušení registrace 26. října 2020 a později bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% registračního poplatku.
  HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ
  • Zrušit platnou objednávku hotelového ubytování bez stornovacího poplatku je možné nejpozději 1. září 2020.
  • Při zrušení závazné objednávky hotelového ubytování do 30. září 2020 je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 50% ceny zrušeného ubytování.
  • Při zrušení závazně objednaného hotelového ubytování 1. října 2020 a později je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny zrušeného ubytování.
 2. Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných souvisejících služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
 3. Organizátor je oprávněn (v případě zrušení registrace nebo objednávky ubytování nebo objednávky souvisejících služeb), podle těchto stornovacích podmínek, vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace nebo ceně objednaného ubytování nebo ceně objednaných souvisejících služeb. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.