Kongresy

XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2021

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba přijatá do 12.3.2021 Platba přijatá do 1.5.2021 Platba přijatá od 2.5.2021(1)
Lékař | člen ČHS ČLS JEP 750 Kč 800 Kč 900 Kč
Lékař | nečlen ČHS ČLS JEP 950 Kč 1000 Kč 1100 Kč
Student | lékař před 1. atestací(2) 650 Kč 700 Kč 800 Kč
Lékař | jednodenní účast 12.05. 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Lékař | jednodenní účast 13.05. 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Lékař | jednodenní účast 14.05. 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Zdravotní sestra | účast na celém kongresu 500 Kč 600 Kč 700 Kč
Reprezentant firmy(3) 950 Kč 950 Kč 950 Kč
Doprovodná osoba 500 Kč 500 Kč 500 Kč


Registrační poplatky
(1)Při registraci online od 3. 5. 2021 a později je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 100 Kč.
(2) ) Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u postgraduálního studenta je věk do 35 let (dovršený v roce 2021) a předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu. U lékaře před atestací je nutné předložit potvrzení podepsané vedoucím pracoviště současně s přihláškou k účasti.
(3) Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Registrace a platba

Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou. Vaši registraci po doručení formuláře obratem zpracujeme a na Vaši elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě, která obsahuje všechny údaje nezbytné k provedení platby. Dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná. Případné nedoplatky/ přeplatky s Vámi vyřídíme při registraci na místě.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • registrační průkaz a instrukce pro účastníky virtuálního kongresu,
  • on-line účastnickou tašku s kongresovými materiály,
  • vstup na on-line odborný program,
  • vstup na on-line doprovodnou výstavu,
  • on-line programový sborník s abstrakty,
  • archiv přednášek a doprovodné výstavy po skončení kongresu.