Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XLIX. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2022 » Aktivní účast

XLIX. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2022

Aktivní účast

Aktivní účast na kongresu je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. 

Konečný termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 14. března 2022.

 

Přihlášku k aktivní účasti včetně abstrakt lze podat výlučně on-line prostřednictvím formuláře. Přijata bude pouze ta přihláška, jejíž součástí bude příslušný abstrakt.
 
Podmínkou přijetí je strukturovaná forma abstraktu v následující úpravě:
 • Název práce
 • Jméno autora (autorů): v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou
 • Pracoviště autora: klinika (pracoviště), instituce, město
 • Text sdělení: ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou
 • Abstrakta aktivních sdělení budou publikována ve sborníku, který obdrží každý účastník na místě při registraci. Odborný program kongresu bude průběžně zveřejňován v sekci Novinky na: www.congressprague.cz.
 
Posterová sekce
Je variantou aktivní účasti v odborném programu a je hodnocena příslušným počtem kreditů.
 
Specifikace posterové prezentace:
 • Instalace na posterové panely v čase uvedeném v programu kongresu (rozměr panelu 90 cm šířka, 180 cm výška)
 • Posterové panely (pracovní plochy) jsou číslovány dle programu kongresu
 • Na jeden pracovní panel se umisťuje vždy jedna konkrétní posterová prezentace
 •  Poster - specifikace:
 •  rozměry max. 180 cm výška x 90 cm šířka 
 •  materiál: bílé lamino       
 •  instalace pomocí „suchého zipu“ (prostředky na instalaci budou na místě k dispozici)
 
Volné sdělení
 
Technická specifikace pro zpracování vyžádaných prezentací:
 
Prezentace musí být určena pro platformu Windows, Mac OS nebo Linux. Jiné platformy nejsou akceptovány.
Možný formát: Microsoft Powerpoint - 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013 a novější.
Do prezentace je možné vložit videosekvence ve formátu „.avi“ nebo „.mpeg“.
V případě použití nestandardního kodeku je potřeba přinést s sebou tento kodek na přenosovém médiu, aby bylo možné prezentaci na místě přehrát.
Videosekvence lze přehrávat i samostatně.
Jsou přijímány i Flash prezentace a animace, které jsou nastaveny pro zobrazení ve fullscreen.
Prezentace se předávají buď na CD/DVD nebo USB klíčích. Jiné nosiče nejsou akceptovány.