Kongresy

XLIX. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2022

Pořadatel

Česká hepatologická společnost ČLS JEP
ve spolupráci s
Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně
a
Českou asociací sester

www.congressprague.cz/mhd2022

www.ces-hep.cz

Organizátor

Congress Prague

Na Celné 826/8, 150 00 Praha 5,
+420 241 445 759
www.congressprague.cz
office@congressprague.cz

 

Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz

 

Koordinátor pro partnery a vystavovatele
(farmaceutické společnosti):

Petra Vaňoučková
Tel.:+420 724 488 565
petra.vanouckova@congressprague.cz

 

Koordinátor pro registrace a ubytování:
Nikola Houdková
Tel.: 607 948 924
nikola.houdkova@congressprague.cz