Kongresy

XLIX. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2022

Pořadatel

Česká hepatologická společnost ČLS JEP
ve spolupráci s
Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně
a
Českou asociací sester

www.congressprague.cz/mhd2022

www.ces-hep.cz

Organizátor

Congress Prague s.r.o.

Na Celné 826/8, 150 00 Praha 5,
+420 241 445 759
www.congressprague.cz
office@congressprague.cz

 

Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz

 

Koordinátor pro partnery a vystavovatele
(farmaceutické společnosti):
Bohumil Sedlák
Tel.: 605 781 945
exhibitors@congressprague.cz

 

Koordinátor pro registrace a ubytování:
Silvie Krejsková
Tel.: +420 775 948 924
silvie.krejskova@congressprague.cz