Kongresy

XLIX. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2022

Registrační poplatky

Kategorie účastníků/Platba přijatá do Platba přijatá do 28.2.2022 Platba přijatá od 1.3.2022(1)
Lékař člen ČHS ČLS JEP 900 Kč 1000 Kč
Lékař člen ČGS ČLS JEP 900 Kč 1000 Kč
Lékař nečlen ČHS ČLS JEP 1000 Kč 1100 Kč
Student lékař před 1. atestací (2) 750 Kč 850 Kč
Zdravotní sestra účast na celém kongresu 600 Kč 700 Kč
Reprezentant firmy(3) 1100 Kč 1200 Kč


Registrační poplatky
(1)Při registraci online od 3. 5. 2022 a později je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.
(2)Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u postgraduálního studenta je věk do 35 let (dovršený v roce 2022) a předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu. U lékaře před atestací je nutné předložit potvrzení podepsané vedoucím pracoviště současně s přihláškou k účasti.
(3)Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

 

 Registrační poplatek zahrnuje:

 

  • registrační průkaz
  •  účastnickou tašku s kongresovými materiály (s vyjímkou jednodenní účasti)
  •  vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
  •  programový sborník a ostatní kongresové materiály
  •  občerstvení s kávou v průběhu programvoých přestávek

 

Registrace a platba

Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou. Vaši registraci po doručení formuláře obratem zpracujeme a na Vaši elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě, která obsahuje všechny údaje nezbytné k provedení platby. Dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná. Případné nedoplatky/ přeplatky s Vámi vyřídíme při registraci na místě.