Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XLIX. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2022 » Registrační pravidla a stornovací podmínky

XLIX. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2022

Registrační pravidla a stornovací podmínky

 Registrační pravidla a stornovací podmínky

 
1.     Registrovat se na kongres a objednávat související služby (hotelové ubytování, vstupenky, kongresový oběd apod.- dále jen související služby) z inzerované nabídky organizátora lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace a objednávka souvisejících služeb jsou platné okamžikem zaplacení registračního poplatku a ceny za objednané související služby na účet organizátora.
2.     Účastníkovi, který se zaregistruje 11. - 13. května 2022 na místě v registračním centru kongresu, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 200 Kč, registrace 9. května 2022 a později je považována za registraci na místě.
 3.    Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.
 
 
STORNOVACÍ PODMÍNKY
 
Při zrušení registrace, hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb platí následující pravidla a podmínky:
 
 
 
REGISTRAČNÍ POPLATEK
  • při zrušení registrace do 12. dubna 2022 bude účtován stornovací poplatek 200 Kč
  • při zrušení registrace v termínu 13. dubna - 26. dubna 2022 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% registračního poplatku
  • při zrušení registrace 27. dubna 2022 a později bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% registračního poplatku

 

  • Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Na Celné 826/8, 150 00  Praha 5, e-mail: office@congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných souvisejících služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
  • Organizátor je oprávněn (v případě zrušení registrace nebo objednávky ubytování nebo objednávky souvisejících služeb), podle těchto stornovacích podmínek, vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace nebo ceně objednaného ubytování nebo ceně objednaných souvisejících služeb. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.

 

Storno podmínky - Covid

  • při zrušení akce z důvodu vládních nařízení bude účtován manipulační storno poplatek ve výši 10% z objednaných služeb
 

    Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Na Celné 826/8, 150 00 Praha 5, e-mail: office@congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných souvisejících služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.

    Organizátor je oprávněn (v případě zrušení registrace nebo objednávky ubytování nebo objednávky souvisejících služeb), podle těchto stornovacích podmínek, vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace nebo ceně objednaného ubytování nebo ceně objednaných souvisejících služeb. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.