Kongresy

The 14th Conference of the Czech Neuroscience Society

Pořadatel

Česká společnost pro neurovědy ČLS JEP,  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Organizační výbor: 
Předseda společnosti, Prezident kongresu MUDr. Jiří Paleček, CSc.                                 
Zástupce prezidenta: Prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. 
Předseda programového výboru: Mgr. Martin Balaštík, Ph.D.

Organizátor

Congress Prague, s.r.o.

Na Celné 826/8
150 00 Praha 5
www.congressprague.cz
office@congressprague.cz
 
 
Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: + 420 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz
 
Koordinátor pro partnery a vystavovatele
(farmaceutické společnosti):
Bohumil Sedlák
Tel.: + 420 601 346 428
exhibitors@congressprague.cz
 
Koordinátor pro registrace a ubytování:
Nikola Houdková
Tel.: + 420 607 948 924