Kongresy

Symposium PALACOS 2016

Důležité informace pro účastníky

Přihláška k účasti na symposiu.

Pro přihlášení se k účasti na symposiu je nezbytné vyplnit a odeslat organizátorovi symposia (Congress Prague) přihlášku k účasti, která je součástí této pozvánky. Přihlásit se na symposium lze také on-line. Přihlášku k účasti lze vyplnit a odeslat prostřednictvím internetové prezentace symposia na oficiálních webových stránkách. Uzávěrka termínu pro doručení přihlášek k účasti je 15. dubna 2016. Přihlášky doručené po tomto termínu již nebudou přijímány.
O přijetí odeslané přihlášky k účasti bude každý z přihlášených účastníků vyrozuměn organizátorem symposia.

Certifikát symposia

Každý účastník symposia obdrží certifikát o absolvování symposia od pořadatele – firmy Heraeus. Symposium je rovněž zařazeno do kreditního systému České asociace sester podle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. Certifikát s přidělenými kredity podle tohoto předpisu obdrží každý registrovaný účastník od organizátora bezprostředně po skončení symposia.

Náklady související s účastí na symposiu

Heraeus uhradí náklady na ubytování dne 21. dubna 2016 a účast na symposiu včetně občerstvení.

Informace

Congress Prague, organizátora symposia
Adresa: Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: +420 241 445 815, 241 445 759, 241 445 815, fax: +420 241 445 806
Odpovědný koordinátor: Petra Revická a Michaela Mottlová, e-mail: office@congressprague.cz