Kongresy

XXVI. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2019 – Sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí

Aktivní účast

Aktivní účast na kongresu je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Přihlášku k aktivní účasti včetně abstrakt lze podat výlučně on-line prostřednictvím formuláře na www.prazskechirurgickedny.cz/2019, konečným termínem pro přijetí přihlášek je 15. září 2019. Přijata bude pouze ta přihláška, jejíž součástí bude příslušný abstrakt.
Podmínkou přijetí je strukturovaná forma abstraktu v následující úpravě:

  • Název práce
  • Jméno autora (autorů): v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou
  • Pracoviště autora: klinika (pracoviště), instituce, město
  • Text sdělení: ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou
Abstrakta aktivních sdělení budou publikována ve sborníku, který obdrží každý účastník na místě při registraci. Odborný program kongresu bude průběžně zveřejňován v sekci Novinky na www.prazskechirurgickedny.cz/2019.