Kongresy

XXVI. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2019 – Sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí

Pořadatel

I. chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Odborný program kongresu je připravován ve spolupráci s Českou chirurgickou společností ČLS JEP a Traumatologicko-ortopedickou sekcí ČAS.

Oficiální webová adresa

www.prazskechirurgickedny.cz/2019

Organizátor

Congress Prague,
se sídlem Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4,
tel.: +420 241 445 815,
office(zavinac)congressprague.cz

Koordinátorka pro registraci a ubytování:
Veronika Lounová veronika.lounova(zavinac)congressprague.cz

Koordinátor pro doprovodnou výstavu firem
David Vašek
david.vasek(zavinac)congressprague.cz
Gabriel Novák
gabriel.novak(zavinac)congressprague.cz GSM:+420 728 777 091
tel.: + 420 241 445 813