Kongresy

XXVI. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2019 – Sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba přijatá do 1.9.2019 Platba přijatá do 30.9.2019 1.10. 2019 a později (1)
Zdravotnický pracovník nelékařské profese − člen ČAS 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Zdravotnický pracovník nelékařské profese − nečlen ČAS 550 Kč 600 Kč 700 Kč
Jednodenní účast nelékař − 24.10.2019 350 Kč 375 Kč 450 Kč
Jednodenní účast nelékař − 25.10.2019 350 Kč 375 Kč 450 Kč
Reprezentant firmy(2) 850 Kč 950 kč 1050 Kč
Doprovodná osoba 400 Kč 400 Kč 400 Kč
Fyzioterapeut/ka 550 Kč 600 Kč 700 Kč

(1) Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 150 Kč.
(2) Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako vystavovatel nebo partner a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.
Cena registračního poplatku zahrnuje DPH dle platné sazby.

Registrační poplatek zahrnuje (s výjimkou kategorie doprovodná osoba)

 • registrační průkaz
 • účastnickou tašku s kongresovými materiály (s výjimkou kategorie jednodenní účasti)
 • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
 • programový sborník s abstrakty
 • občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek
 • e-certifikát s kredity
Registrační poplatek pro kategorii doprovodná osoba zahrnuje
 • registrační průkaz
 • vstup na doprovodnou výstavu
 • občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek.

Registrace na kongres je možná výlučně on-line
Registrační formulář najdete na www.prazskechirurgickedny.cz/2019.

Manuál pro registraci a platby

 • Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou
 • na elektronickou adresu obdržíte doklad - výzvu k úhradě (obsahuje všechna data nezbytná k provedení platby)
 • dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná
 • případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřídíme na místě
Upozornění
Registrace je považována za platnou v okamžiku připsání platby za objednané služby na účet organizátora.
Pro registraci, objednávání hotelového ubytování a další komunikaci s organizátorem kongresu využívejte výlučně on-line komunikaci prostřednictvím adresy www.prazskechirurgickedny.cz/2019, kde jsou k dispozici vždy aktuální a komplexní informace a pokyny. Podmínkou registrace na kongres je vyplnění a zaslání registračního formuláře (nezaměňujte s přihláškou k aktivní účasti).