Kongresy

XXVI. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2019 – Sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba přijatá do 1.9.2019 Platba přijatá do 30.9.2019 1.10. 2019 a později (1)
Zdravotnický pracovník nelékařské profese − člen ČAS 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Zdravotnický pracovník nelékařské profese − nečlen ČAS 550 Kč 600 Kč 700 Kč
Jednodenní účast nelékař − 24.10.2019 350 Kč 375 Kč 450 Kč
Jednodenní účast nelékař − 25.10.2019 350 Kč 375 Kč 450 Kč
Reprezentant firmy(2) 850 Kč 950 kč 1050 Kč
Doprovodná osoba 400 Kč 400 Kč 400 Kč

(1) Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 150 Kč.
(2) Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako vystavovatel nebo partner a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.
Cena registračního poplatku zahrnuje DPH dle platné sazby.

Registrační poplatek zahrnuje (s výjimkou kategorie doprovodná osoba)

 • registrační průkaz
 • účastnickou tašku s kongresovými materiály (s výjimkou kategorie jednodenní účasti)
 • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
 • programový sborník s abstrakty
 • občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek
 • e-certifikát s kredity
Registrační poplatek pro kategorii doprovodná osoba zahrnuje
 • registrační průkaz
 • vstup na doprovodnou výstavu
 • občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek.

Registrace na kongres je možná výlučně on-line
Registrační formulář najdete na www.prazskechirurgickedny.cz/2019.

Manuál pro registraci a platby

 • Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou
 • na elektronickou adresu obdržíte doklad - výzvu k úhradě (obsahuje všechna data nezbytná k provedení platby)
 • dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná
 • případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřídíme na místě
Upozornění
Registrace je považována za platnou v okamžiku připsání platby za objednané služby na účet organizátora.
Pro registraci, objednávání hotelového ubytování a další komunikaci s organizátorem kongresu využívejte výlučně on-line komunikaci prostřednictvím adresy www.prazskechirurgickedny.cz/2019, kde jsou k dispozici vždy aktuální a komplexní informace a pokyny. Podmínkou registrace na kongres je vyplnění a zaslání registračního formuláře (nezaměňujte s přihláškou k aktivní účasti).