Kongresy

XXVI. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2019 – Sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí

Registrační pravidla a stornovací podmínky

Stornovací podmínky

 1. 1. Při zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování do:
  • do 15. září 2019 bude účtován stornovací poplatek 250 Kč
  • do 30. září 2019 bude účtován stornovací poplatek 50% z ceny objednaného a zrušeného plnění.
  • od 1. října 2019 a později bude účtován stornovací poplatek 100% z ceny objednaného a zrušeného plnění.
 2. Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz.
  Za datum zrušení registrace či objednaných služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
 3. Organizátor je oprávněn v případě zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování podle těchto stornovacích podmínek vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace a ceny objednaného hotelového ubytování. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení kongresu nejpozději do 14 dnů.