Kongresy

XXVII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2020

Pozvánka

Elektronickou pozvánku ve formátu pdf stahujte ZDE.

POZVÁNKA

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, jako pořadatel kongresu připravovaného pod odbornou garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP a pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty UK v Praze a ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Vás srdečně zvou na XXVII. Pražské chirurgické dny 2020.
Pořádáme je ve dnech 21. – 22. května 2020 spolu s Traumatologicko-ortopedickou sekcí ČAS a ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi ČLS JEP.
Vzhledem k nově pojatému schématu odbornému programu kongresu, který zahrnuje úzce specializovaná témata zvlášť pro sekci lékařů a zvlášť pro sekci zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích, budou vypsaná témata diskutována odděleně v sekcí lékařů a sekci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí.
Důležitou a podporovanou součásti odborného programu mimo jiné budou posterové prezentace.
Kongres má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK ČR (ohodnocen kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši hojnou účast a setkání v Praze.

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.,
předseda organizačního a vědeckého výboru kongresu,
hlavní koordinátor odborného programu sekce lékařů

MUDr. Jan Ulrych, PhD.
druhý koordinátor odborného programu sekce lékařů

PhDr. Dagmar Škochová, MBA,
koordinátor odborného programu
konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí

Navigace kongresu

ORGANIZACE


OSTATNÍ INFORMACE