Kongresy

XXVII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2020

Registrační poplatky

Kategorie účastníků/Platba přijatá: do 31. 3. 2020 do 30. 4. 2020 1. 5. 2020 a později(1)
Člen pořádající a spolupracující společnosti 750 Kč 850 Kč 950 Kč
Lékař 850 Kč 950 kč 1050 Kč
Lékař | postgraduální student/lékař před I. atestací(2) 500 Kč 550 Kč 650 Kč
Jednodenní účast v lékařské sekci - 21. května 2020 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Jednodenní účast v lékařské sekci - 22. května 2020 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Zdravotní sestra | člen ČAS 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Zdravotní sestra | nečlen ČAS 550 Kč 600 Kč 700 Kč
Jednodenní účast | nelékař - 21. května 2020 400 Kč 450 Kč 500 Kč
Jednodenní účast | nelékař - 22. května 2020 400 Kč 450 Kč 500 Kč
Reprezentant firmy(3) 850 Kč 950 Kč 1050 Kč
Doprovodná osoba 450 Kč 500 Kč 550 Kč

Poznámky:

(1)Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 150 Kč.

(2)Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u postgraduálního studenta je věk do 35 let dovršený v roce 2020 a předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu, u lékaře před I. atestací dopis (potvrzení) podepsaný vedoucím pracoviště současně s přihláškou k účasti.

(3)Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Registrační poplatek zahrnuje (s výjimkou kategorie doprovodná osoba)

 • registrační průkaz
 • účastnickou tašku s kongresovými materiály (s výjimkou kategorie jednodenní účasti)
 • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
 • programový sborník s abstrakty
 • občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek
 • e-certifikát s kredity

Registrační poplatek pro kategorii doprovodná osoba zahrnuje

 • registrační průkaz
 • vstup na doprovodnou výstavu
 • občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek.

 

Registrace na kongres je možná výlučně on-line
Registrační formulář najdete na www.prazskechirurgickedny.cz/2020.

Manuál pro registraci a platby

 • Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou
 • na elektronickou adresu obdržíte doklad - výzvu k úhradě (obsahuje všechna data nezbytná k provedení platby)
 • dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná
 • případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřídíme na místě

Upozornění
Registrace je považována za platnou v okamžiku připsání platby za objednané služby na účet organizátora.
Pro registraci, objednávání hotelového ubytování a další komunikaci s organizátorem kongresu využívejte výlučně on-line komunikaci prostřednictvím adresy www.prazskechirurgickedny.cz/2020, kde jsou k dispozici vždy aktuální a komplexní informace a pokyny. Podmínkou registrace na kongres je vyplnění a zaslání registračního formuláře (nezaměňujte s přihláškou k aktivní účasti).

Navigace kongresu

ORGANIZACE


OSTATNÍ INFORMACE