Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XXVII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2021 » Aktivní účast

XXVII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2021

Aktivní účast

Aktivní účast na kongresu je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace.

Přihlášku k aktivní účasti včetně abstrakt lze podat výlučně on-line prostřednictvím formuláře. Přijata bude pouze ta přihláška, jejíž součástí bude příslušný abstrakt.

Podmínkou přijetí je strukturovaná forma abstraktu v následující úpravě:

  • Název práce
  • Jméno autora (autorů): v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou
  • Pracoviště autora: klinika (pracoviště), instituce, město
  • Text sdělení: ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou
  • Abstrakta aktivních sdělení budou publikována ve sborníku, který obdrží každý účastník na místě při registraci. Odborný program kongresu bude průběžně zveřejňován v sekci Novinky na: www.congressprague.cz.