Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XXVII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2021 » Aktivní účast

XXVII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2021

Aktivní účast

Aktivní účast na kongresu je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace.
Přihlášku k aktivní účasti včetně abstrakt lze podat výlučně on-line prostřednictvím formuláře, konečným termínem pro přijetí přihlášek je 1. duben 2021. Přijata bude pouze ta přihláška, jejíž součástí bude příslušný abstrakt.
Podmínkou přijetí je strukturovaná forma abstraktu v následující úpravě:

 • Název práce
 • Jméno autora (autorů): v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou
 • Pracoviště autora: klinika (pracoviště), instituce, město
 • Text sdělení: ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou

 

Abstrakta aktivních sdělení budou publikována ve sborníku, který obdrží každý účastník na místě při registraci.
Odborný program kongresu bude průběžně zveřejňován v sekci Novinky na www.prazskechirurgickedny.cz/2021.

 

Posterová sekce

 • Je variantou aktivní účasti v odborném programu
 • Je hodnocená příslušným počtem kreditů
 • K umístění posterové prezentace jsou na místě k dispozici posterové panely.
 • Jedna posterová prezentace se umísťuje vždy na jednu pracovní plochu posterového panelu
 • Pracovní plochy jsou číslované v pořadí, jak jsou uvedené v Programovém sborníku kongresu
 • Posterové prezentace se instalují v čase uvedeném v programu kongresu

Parametry pracovní plochy pro umístění posterové prezentace:

 • výška 1.800 mm
 • šířka 980 mm
 • podkladový materiál je bílé lamino
 • instalace lepením pomocí „suchého zipu“, prostředky pro lepení zajistí organizátor kongresu přímo na místě

Audiovizuální technika

Přijímány budou pouze prezentace urèené pro platformu Windows. MacOS, Linux a jiné platformy nebudou akceptovány.
Prezentace jsou přípustné pouze ve formátu Microsoft Powerpoint (2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013 a novější), ve kterých mohou být vloženy video sekvence (pouze .avi a .mpeg). V případě použití nestandardního kodeku je potřeba přinést s sebou tento kodek na přenosovém médiu, aby bylo možné prezentaci na místě přehrát. Videosekvence lze přehrávat i samostatně. Jsou přijímány i Flash prezentace a animace, které jsou nastaveny pro zobrazení ve fullscreen. Prezentace se předávají buď na CD/DVD nebo USB klíčích. Jiné nosiče nebudou akceptovány.