Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XXVII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2021 » Inzerce a doprovodná výstava

XXVII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2021

Inzerce a doprovodná výstava

Stáhněte si pdf soubor s nabídkami ZDE.

Pravidla pořadatele kongresu

 1. Tato Pravidla pořadatele kongresu jsou závazná pro všechny partnery, sponzory kongresu a všechny účastnící se firmy na kongresu bez výjimky. Jejich dodržování je základním předpokladem pro účast na kongresu.
 2. Pořadatelem XXVII. pražských chirurgických dnů 2021 (dále jen „kongres“) je I. chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen pořadatel).
 3. Odborný program kongresu je připravován ve spolupráci s Českou chirurgickou společností ČLS JEP a Traumatologicko-ortopedickou sekcí ČAS.
 4. Organizátorem kongresu je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci těchto Pravidel pořadatele a je povinen se jimi řídit.
 5. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na kongresu musí být závazně potvrzeny do 15. dubna 2021
 6. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 6. května 2021 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 7. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 4. těchto Závazných pravidel.
 8. Vyúčtování a dofakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení kongresu.
 9. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 10. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 11. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 12. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem kongresu použité výhradně na organizaci a přípravu odborného programu kongresu a jejího materiální zajištění. 1
 13. Je nepřípustné, v době konání kongresu, v místě konání kongresu zvát registrované účastníky kongresu na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení. Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10. Vybranou prezentaci je možné objednat rovněž on-line. Kompletní nabídka je k dispozici na kongresovém portálu organizátora www.congressprague.cz/pchd2021.

 

INZERCE (REKLAMA) NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KONGRESU

parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu kongresu, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů

úvodní stránka

dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem

8.000 CZK
TIŠTĚNÁ INZERCE (REKLAMA) V PROGRAMOVÉM SBORNÍKU KONGRESU

parametry pro dodání elektronických podkladů: formát A5, A6 na šířku, barva 4/4; CMYK, 300 dpi, fonty převedené do křivek, 5 mm na spad nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.
termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 20. dubna 2021

obálka (A5: 148 x 210 mm): str. 2, str. 3, str. 4

12.000 CZK
vnitřní stránka (A5: 148 x 210 mm)

10.000 CZK
vnitřní stránka (A6: 148 x 105 mm; na šířku)

6.000 CZK
VÝSTAVNÍ PLOCHA S PŘÍSLUŠENSTVÍM

termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 15. dubna 2021

výstavní plocha 3 m2

plocha je bez příslušenství, 1 ks bezplatné vystavovatelské registrace

12.000 CZK
výstavní plocha 4 m2

příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystav. registrací

15.000 CZK
výstavní plocha 6 m2

příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystav. registrací

20.000 CZK
PLOCHA PRO UMÍSTĚNÍ PLOŠNÉ REKLAMY

termín pro doručení objednávky:průběžně, nejpozději do 15. dubna 2021

plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace

plocha banneru: max. 2 m2

6.000 CZK
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále

plocha banneru: max. 2 m2

12.000 CZK
DISTRIBUCE TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ ÚČASTNÍKŮM KONGRESU

termín pro doručení objednávky:průběžně, nejpozději do 15. dubna 2021

distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům kongresu v rámci registrace

parametry: formát A4, max. 5 listů, 500 ks

5.000 CZK
FIREMNÍ SATELITNÍ SYMPOSIUM, SPONZOROVANÁ FIREMNÍ PŘEDNÁŠKA

termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 15. dubna 2021; o zařazení do programu rozhodne organizační výbor

firemní satelitní symposium

cena za symposium zahrnuje: čas 40 minut v programu, kongresové sály o 300 a 100 místech, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci symposia včetně programu na oficiálních webových stránkách a v Programovém bulletinu

40.000 CZK
firemní sponzorovaná přednáška 15 min.

cena za přednášku zahrnuje: čas 15 minut v programu, kongresové sály o 300 a 100 místech, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednášky na oficiálních webových stránkách a v Programovém bulletinu.

25.000 CZK
firemní sponzorovaná přednáška 10 min.

cena za přednášku zahrnuje: čas 10 minut v programu, kongresové sály o 300 a 100 místech, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednášky na oficiálních webových stránkách a v Programovém bulletinu.

15.000 CZK

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.