Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XXVII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2021 » Odborný program

XXVII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2021

Odborný program

Spolupracující odborné společnosti ČLS JEP

Česká chirurgická společnost
Česká společnost úrazové chirurgie
Česká onkologická společnost
Česká společnost pro trombózu a hemostázu
Společnost ranných infekcí

Organizační výbor kongresu

  • prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., předseda organizačního a vědeckého výboru, krskaz@vfn.cz
  • as. MUDr. Jan Ulrych, koordinátor odborného programu v sekci lékařů, tel.: +420 606 794 730, jan.ulrych@vfn.cz
  • PhDr. Dagmar Škochová, MBA, koordinátor odborného programu konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, tel.: +420 224 964 365, skochova.dagmar@vfn.cz

Vědecký výbor:

Představitelé české chirurgie a vybraní hosté

Hlavní programová témata

V reakci na náměty z řad široké chirurgické obce byla zvolená následující nosná programová témata:

SEKCE LÉKAŘŮ

  1. NPB (Náhlé příhody břišní) aktuální stav a trendy v diagnostice a léčbě
  2. Současný stav diagnostiky a léčby sarkomů
  3. Komplexní přístup ke zlomeninám ve vyšším věku

SEKCE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍCH

  1. Úrazy seniorů – prevence, příčiny a ošetřovatelská péče
  2. Specifická ošetřovatelská péče u pacientů s náhlou příhodou břišní
  3. Problematika nehojících se ran
  4. Varia