Kongresy

XXVII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2021

Registrační formulář

Účastník
Evidenční číslo lékaře   Jak zjistím své evidenční číslo?
Titul
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Pracoviště *
Profese
Telefon *
E-mail *
Fakturační adresa
Osoba / společnost
Ulice *
Město *
PSČ *
Země *
DIČ
Registrační poplatky *
Kategorie účastníků/Platba přijatá: do 4.9. 2021 do 4.10. 2021 5.10. 2021 a později (1)
Člen pořádající a spolupracující společnosti 750 Kč 850 Kč 950 Kč
Ostatní účastník - lékař 850 Kč 950 Kč 1050 Kč
Postgraduální student/lékař před I. atestací (2) 500 Kč 550 Kč 650 Kč
Jednodenní účast v lékařské sekci - 4.11.2021 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Jednodenní účast v lékařské sekci - 5.11.2021 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Zdravotní sestra - člen ČAS 450 Kč 500 Kč 550 Kč
Zdravotní sestra - nečlen ČAS 550 Kč 600 Kč 700 Kč
Jednodenní účast - 4.11.2021 350 Kč 375 Kč 450 Kč
Jednodenní účast nelékař - 5.11.2021 400 Kč 450 Kč 500 Kč
Reprezentant firmy(3) 850 Kč 950 Kč 1050 Kč
Doprovodná osoba 400 Kč 400 Kč 400 Kč
 

Registrační poplatky
(1)Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek
200 Kč.
(2) ) Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u postgraduálního studenta je věk do 35 let dovršený v roce 2021 a předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu, u lékaře před I. atestací dopis (potvrzení) podepsaný vedoucím pracoviště současně s přihláškou k účasti.
(3) Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací. Cena registračního poplatku zahrnuje DPH dle platné sazby.

Rezervace hotelového ubytování
Panorama Hotel Prague ****
TypCena / osoba a nocPočet osob
Single 2900 Kč
Double 1600 Kč

poznámka

příjezd odjezd


Cena zahrnuje snídani, připojení k internetu, DPH a místní poplatek.
Uvedená cena je za osobu za noc.

Ve vícelůžkových pokojích je třeba uhradit všechna lůžka. Proto vždy uvádějte jméno spolubydlícího.
Pokud jména uvedena nebudou, bude automaticky účtován poplatek za všechna lůžka v pokoji.

Doprovodný program
Cena Počet osob
Chirurgické diskusní fórum s večeří 450 Kč
Poznámka
Platební podmínky
Platba kreditní kartou *
Typ karty *
Číslo kreditní karty *
Doba platnosti kreditní karty *
CVV/CVC kód *
Jméno vlastníka *

Kód CVV/CVC sestává ze tří (případně čtyř) číslic na rubu karet VISA či MC.

Bankovní převod *

Údaje označené hvězdičkou * a tučně jsou povinné.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation), ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním elektronického registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného registračního formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.:

  • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k mé účasti na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k mé účasti na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.
Beru na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu mne nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že takové potvrzení neobdržíte, kontaktujte prosím přímo organizátora této vzdělávací akce (office@congressprague.cz).