Kongresy

XXVII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2021

Nabídka sponzorské spolupráce

Vážení přátelé a partneři české chirurgie,

jménem I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, jako pořadatel kongresu připravovaného pod odbornou garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP a pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty UK v Praze a ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, si Vás dovolujeme pozvat k účasti a oslovit Vás s nabídkou možností partnerské účasti a prezentace na doprovodné výstavě v rámci XXVII. PRAŽSKÝCH CHIRURGICKÝCH DNŮ 2021.

Pražské chirurgické dny se budou konat ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou sekcí ČAS a ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi ČLS JEP v termínu 4. – 5. listopadu 2021 v Praze, konferenčním centru CITY.

Vzhledem k připravovanému odbornému programu, který obsahuje úzce specializovaná témata, ale i komplexní témata týkající se všech zdravotnických pracovníků, budou některá témata diskutována na společných sekcích lékařů a zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, zatímco jiná budou probíhat paralelně.

Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši účast a setkání v Praze.

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.,
předseda organizačního a vědeckého výboru kongresu,
hlavní koordinátor odborného programu sekce lékařů

MUDr. Jan Ulrych, PhD.
druhý koordinátor odborného programu
sekce lékařů

PhDr. Dagmar Škochová, MBA,
koordinátor odborného programu
konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí

 

Nabídku partnerství naleznete ke stažení ZDE