Kongresy

XXVII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2021

Hotelové ubytování

V případě speciálních požadavků na ubytování je možno kontaktovat organizátora kongresu na tel. +420 241 445 759 nebo elektronické adrese silvie.krejskova@congressprague.cz