Kongresy

Přednáškový Hradcův večer spolku českých lékařů v Praze

Odborný program

Program diskuzního večera: Inkontinence moče u dětí a dospělých

Koordinátor: Doc. MUDr. R. Kočvara, CSc., FEAPU
Předsedající: Prof. MUDr. R. Gürlich, CSc.

1. R. Kočvara: Úvod (5 min.)
2. L. Zámečník: Etiologie a epidemiologie inkontinence moči (10 min.)
3. Z. Dítě: Videourodynamika - moderní diagnostika poruch močení u dětí (10 min.)
4. R. Sobotka: Urodynamické vyšetření - klinické kazuistiky (10 min.)
5. R. Zachoval: Farmakoterapie poruch močení (10 min.)
6. T. Hanuš: Historie a současnost intermitentní katetrizace močového měchýře (10 min.)
7. I. Pavlík: Chirurgická léčba inkontinence moči po radikální prostatektomii (10 min.)

Diskuze (30 min.)

Certifikace:

Přednáškový večer je jako vzdělávací akce zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a účast na něm je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.