Kongresy

Podzimní pracovní den ČHS ČLS JEP 2018

Registrační poplatky

Registrační kategorie Cena
Lékař 0 Kč
Reprezentant(1) 400 Kč

(1) Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kurzu jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.