Kongresy

Podzimní pracovní den ČHS ČLS JEP 2019

Registrační poplatky

Kategorie účastníků do 15. listopadu 2019 16. listopadu a později
Lékař 0 Kč 500 Kč
Reprezentant firmy 0 Kč 0 Kč
Reprezentant firmy nad rámec plnění 500 Kč 500 Kč

Registrace a účast na programu Podzimního pracovního dne 2019

  • Bezplatná registrace – při online registraci (doručení elektronického registračního formuláře) do 15. listopadu 2019, včetně.
  • Registrační poplatek 500 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby) - při online registraci (doručení elektronického registračního formuláře) od 16. listopadu 2019, včetně a později, nebo při registraci na místě, 7. prosince 2019.
  • Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní akce jako partner nebo vystavovatel. Registrační poplatek nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací činí 500 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).