Kongresy

PODZIMNÍ PRACOVNÍ DEN ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Registrace do 5.11.2020 od 6.11.2020
Lékař 0 Kč 500 Kč
Sestra 0 Kč 500 Kč
Reprezentant firmy 500 Kč 500 Kč

Registrace a účast na programu Podzimního pracovního dne 2020

  • Bezplatná registrace – při online registraci (doručení elektronického registračního formuláře) do 5. listopadu 2020, včetně.
  • Registrační poplatek 500 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby) - při online registraci (doručení elektronického registračního formuláře) od 6. listopadu 2020, včetně a později, nebo při registraci na místě, 28. listopadu 2020.
  • Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní akce jako partner nebo vystavovatel. Registrační poplatek nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací činí 500 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).