Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » Prague Hepatology Meeting 2006 » Registrace

Prague Hepatology Meeting 2006

Registrační poplatky

Účastník kongresu 250 € 275 € 300 €
Lékař před I.atestací / studentx 125 € 150 € 175 €
Zdravotní sestra 125 € 150 € 175 €
Doprovodná osoba 90 € 90 € 90 €
Kategorie do 30.4.2006 do 15.6.2006 do 31.7.2006
Registrace s grantem NF ČHS 50 € 55 € 60 €

ON-SITE REGISTRATION

On-site registration is only possible now. The registration fees for on-site registrations include the additional fee of 20 € (see Note below).
Overview of on-site registration fees:

 • Regular participants € 320
 • Young doctors / students* € 195
 • Nurses € 195
 • Accompanying persons € 120
 • One-day registration € 110

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Registrační poplatek v kategoriích: účastník kongresu, lékař před I. atestací, student, zdravotní sestra zahrnuje:

 • účast na odborném programu kongresu
 • volný vstup na doprovodnou výstavu firem
 • volný vstup na otevírací recepci kongresu (Welcome Cocktail) 13. září 2006
 • kongresovou tašku a materiály vydané pořadatelem pro účastníky kongresu
 • sborník abstrakt ‘Abstracts of Prague Hepatology Meeting 2006'
 • Coffee Breaks pro účastníky kongresu

Registrační poplatek v kategorii doprovodná osoba zahrnuje:

 • volný vstup na doprovodnou výstavu firem
 • volný vstup na otevírací recepci kongresu (Welcome Cocktail) 13. září 2006
 • účast na exkurzi Prague Panorama 15. září 2005 (informace a možnost přihlásit se budou k dispozici v registračním centru kongresu)

FURTHER CONDITIONS OF PARTICIPATION, TRANSFERS, AND OTHER SERVICES

 • On-site registration is only possible in the registration centre of the meeting. On-site registration is regulated by the conditions published in the First and Second Announcements and in the Programme Bulletin.
 • Admittance to the Grand Ballroom during the meeting days is only possible with the meeting registration badge. Registered participants will receive their registration badges upon their accreditation for the meeting in the registration centre. All participants are kindly requested to wear their badges on a visible spot, and show it to the organizers when asked.
 • Admittance to the joint satellite symposia and further events related to them is only possible with the respective invitation provided by the organizer of the event. These invitations will be distributed by the symposia organizers themselves. Participants of the symposia will be asked to kindly show these invitations upon entrance to the (nahradit, děkuji) representatives of the meeting organizer.
 • Registered participants of the meeting are entitled to enjoy refreshments during the meeting coffee breaks.
 • Transfers for the events of the social programme of the meeting, i.e. Welcome Cocktail on 13th September and Gala Evening on 15th September, will be arranged by the meeting organizer. Buses will be ready at the car park of the Hilton Prague. Transfer schedules and departure times will be displayed on an information panel in the registration centre of the meeting.
 • Kindly contact the registration centre for individual transfer bookings for departures from Prague. The staff of the registration centre will have an updated transfer schedule at disposal. Please direct all your questions about transfer organization to the staff of the registration centre.
 • The registration centre of the meeting is authorised to deal with all payment queries, distribute invoices for payments. Kindly address all comments, claims, and other questions concerning the participation forthwith to the registration centre. The registration centre will also distribute certificates of attendance on Saturday, 16th September.
 • The meeting scientific organizer and the professional organizer kindly ask all participants not to leave their personal things, documents, valuables, notebooks, mobile phones etc. unattended anywhere within the Congress and Conference Centre of the Hilton Prague. The organizers cannot be held responsible in case of their loss, theft, or damage.
 • Meeting participants will have a cloakroom with service at their disposal during the meeting days.
 • The organizers kindly ask all participants not to use mobile phones or other gadgets which may disturb the meeting programme and fellow participants in the Grand Ballroom where the lectures take place.
 • It is prohibited to make any recordings (audio or video) of the presentations delivered in the Grand Ballroom, without a formal consent of the organizers of the meeting.
 • The premises of the Grand Ballroom and its foyer will be locked during the off hours of the meeting. During this time, the participants will not be allowed to enter these premises.
 • Smoking is strictly prohibited in the Grand Ballroom and its foyer.

REGISTRACE


Registrace je možná jedním z následujících způsobů:

Poštou / faxem
Pozorně vyplňte Registrační formulář v tištěné verzi Druhého oznámení a zašlete společnosti Congress Prague, Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, fax: + 420 241 445 806.

Prostřednictvím internetu
Vyplňte Registrační formulář a odešlete poklepáním na „Submit/odeslat“.

Upozornění:
31.červenec 2006 je posledním možným termínem pro registraci a úhradu registračního poplatku předem!
Po tomto datu bude možná pouze registrace na místě (on-site).
31.červenec 2006 je konečným termínem pro veškeré platby. Upozorňujeme, že registrace a služby neuhrazené do tohoto data nebudou garantovány.

V případě registrace na místě (tzn. registrace po 31.červenci 2006 nebo registrace osobně v Kongresovém centru hotelu Hilton Prague během pracovní doby registračního centra) bude k příslušnému registračnímu poplatku účtován manipulační poplatek ve výši € 20,-.

Skupinové slevy

Skupina 10 a více účastníků může požádat o skupinovou slevu. Skupinová registrace musí být zaštítěna nějakou společností či institutem. Členové takovéto skupiny o 10 a více účastnících mají nárok na slevu 15% z příslušného registračního poplatku. V případě skupinové registrace kontaktujte přímo kancelář sekretariátu kongresu PHM 2006. Kontaktní osoba: sl. Veronika Revická, Congress Prague, Nad Obcí I / 24, Praha 4; tel.: 241 445 815, fax: 241 445 806, e-mail: veronika@congressprague.cz.

Sleva registračního poplatku pro studenty a lékaře před I. atestací

xPodmínkou pro přiznání zlevněného účastnického poplatku je u studentů předložení kopie potvrzení o studiu současně s přihláškou k účasti. U lékařů před I. atestací pak dopis (potvrzení) podepsaný vedoucím pracoviště. Věkový limit pro studenty je 35 let.


Grant Nadačního fondu ČHS

Pořadatel Prague Hepatology Meeting 2006 - Nadační fond ČHS - s cílem podpořit a umožnit účast členům České hepatologické společnosti poskytne ze svých prostředků zájemcům o účast podpůrný grant na úhradu více než 4/5 ceny platného registračního poplatku.

Nadační fond ČHS uděluje členům České hepatologické společnosti ČLS JEP, kteří podají přihlášku k účasti na PHM 2006 podle zde stanovených pravidel, následující grantové podmínky:

Rozpis grantů na cenu registračních poplatků členům ČHS ČLS JEP

Člen ČHS ČLS JEP Registrace do 30.4.2006 Registrace do 15.6.2006 Registrace do 31.7.2006
registrační poplatek / grant registrační poplatek / grant registrační poplatek / grant
lékař/lékař před I. atestací/student*/zdravotní sestra 50 € / 200 € 55 € / 220 € 60 € / 240 €

Podmínky pro udělení grantu Nadačního fondu ČHS jsou následující:
 • Grant může být udělen pouze členu České hepatologické společnosti ČLS JEP. Grant je udělován jmenovitě jednotlivému členu ČHS a nelze jej delegovat na třetí osobu.
 • Zájemce o účast s grantovou podporou musí v určených termínech registrace (viz rozpis grantů) organizátorovi meetingu doručit (poštou, faxem, on-line) registrační formulář účastníka PHM 2006 a na základě výzvy k zaplacení uhradit příslušný registrační poplatek.
 • Konečným termínem pro čerpání grantů Nadačního fondu ČHS je 31. červenec 2006.
 • Bez splnění těchto podmínek nemůže být grant Nadačního fondu ČHS udělen.

Kontaktní adresa Nadačního fondu ČHS:
Prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.
Předseda Správní rady NF ČHS
I. interní klinika FN
500 05 Hradec Králové
Tel.: +420 495 832 172
Fax: +420 495 832 006
E-mail: hulek@fnhk.cz

Bezplatná registrace

Zájemcům o účast na PHM 2006, kteří podají přihlášku k aktivní účasti formou posterové prezentace (tzn. zašlou on-line přihlášku k aktivní účasti, včetně abstrakt posterového sdělení - viz detailní informace v sekci Aktivní účast) a jejichž posterové sdělení bude přijato Vědeckým organizačním výborem meetingu, bude poskytnuta bezplatná registrace na meetingu (nebudou hradit registrační poplatek).

Podmínkou přiznání bezplatné registrace je věk nižší než 35 let dosažený v roce 2006 a potvrzení Vědeckého organizačního výboru o zařazení přihlášeného posterového sdělení do posterové sekce meetingu.BANKOVNÍ SPOJENÍ

Banka: KB, a.s., Praha 10, expo Zahradní Město, Jabloňová 8/2992
Číslo účtu: 51-3712960257/0100 (EUR)
IBAN: CZ9801000000513712960257 (EUR)
Majitel účtu: Congress Prague
Variabilní symbol: číslo příslušného Příkazu k úhradě, který bude zaslán účastníkovi na základě podané přihlášky.