Kongresy

Přednáškový večer Urologické kliniky 1. LF UK a VFN

Odborný program

Program:

  1. T. Hanuš: Úvod – 40 let Urologické kliniky 1. LF UK a VFN (10 min)
  2. R. Kočvara: Novinky v rekonstrukční a dětské urologii (10 min)
  3. O. Čapoun: Novinky v léčbě karcinomu prostaty (10 min)
  4. V. Vobořil: Novinky v léčbě urolitiázy (10 min)
  5. L. Zámečník: Novinky v andrologii (10 min)
  6. Diskuse (45 min)

Certifikace

Přednáškový večer je jako vzdělávací akce zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a účast na něm je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.

Audiovizuální technika

Přijímány budou pouze prezentace určené pro platformu Windows. MacOS, Linux a jiné platformy nebudou akceptovány.
Prezentace jsou přípustné pouze ve formátu Microsoft Powerpoint (2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013), ve kterých mohou být vloženy video sekvence (pouze .avi a .mpeg). V případě použití nestandardního kodeku je potřeba přinést s sebou tento kodek na přenosovém médiu, aby bylo možné prezentaci na místě přehrát. Videosekvence lze přehrávat i samostatně. Jsou přijímány i Flash prezentace a animace, které jsou nastaveny pro zobrazení ve fullscreen. Prezentace se předávají buď na CD/DVD nebo USB klíčích. Jiné nosiče nebudou akceptovány.