Kongresy

Přednáškový večer Urologické kliniky 1. LF UK a VFN

Pořadatel

Spolek Českých lékařů v Praze
ve spolulpráci s
Urologickou klinikou 1 LF UK a VFN

Koordinátor programu:

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
přednosta Urologické kliniky 1.LF UK a VFN

Organizátor

Congress Prague

Kontaktní zástupci organizátora:
Michaela Trčková
tel.: +420 241 445 815
e-mail: michaela.trckova@congressprague.cz