Kongresy

Zimní revmatologické dny v Ostravě

Pořadatel

Česká revmatologická společnost ČLS JEP

 

 

Organizátor

Congress Prague
Na Celné 826/8,
Praha 5, 150 00
www.congressprague.cz                                                                                                                                        office@congressprague.cz

 

Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz

 

Koordinátor pro partnery a vystavovatele:
Petra Vaňoučková
Tel.:+420 724 488 565
petra.vanouckova@congressprague.cz

 

Koordinátor pro registrace a ubytování:
Silvie Krejsková
Tel.: +420 775 948 924
silvie.krejskova@congressprague.cz