Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » Zimní revmatologické dny v Ostravě » Registrační pravidla a stornovací podmínky

Zimní revmatologické dny v Ostravě

Registrační pravidla a stornovací podmínky

 
Zimní revmatologické dny v Ostravě 2022
 
 
Registrační pravidla a stornovací podmínky
 
1.     Registrovat se na kongres a objednávat související služby (hotelové ubytování, vstupenky, kongresový oběd apod.- dále jen související služby) z inzerované nabídky organizátora lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace a objednávka souvisejících služeb jsou platné okamžikem zaplacení registračního poplatku a ceny za objednané související služby na účet organizátora.
2.     Účastníkovi, který se zaregistruje 12. ledna 2022 na místě v registračním centru kongresu, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 200 Kč, registrace 10. ledna 2022 a později je považována za registraci na místě.
3.     Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.
4.     Pro vstup na společenský večer 13. ledna 2022 je nutné zakoupit si vstupenku.
 
 
 
STORNOVACÍ PODMÍNKY
 
Při zrušení registrace, hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb platí následující pravidla a podmínky:
 
 
 
REGISTRAČNÍ POPLATEK
 
  • při zrušení registrace do 12. prosince 2021 bude účtován stornovací poplatek 200 Kč
  • při zrušení registrace v termínu 13. prosince – 31. prosince 2021 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% registračního poplatku
  • při zrušení registrace 1. prosince 2022 a později bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% registračního poplatku
 
 
 
HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ
 
  • zrušení potvrzené objednávky hotelového ubytování nejpozději do 5. listopadu 2021 s manipulačním poplatkem 10%
  • při zrušení závazné objednávky hotelového ubytování v termínu od 6. listopadu do 20. listopadu 2021 bude účtován stornovací poplatek ve výši 25% ceny zrušeného ubytování
  • při zrušení závazné objednávky hotelového ubytování v termínu od 21. listopadu do 5. prosince 2021 je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 50% ceny zrušeného ubytování
  • při zrušení závazné objednávky hotelového ubytování v termínu od 6. prosince do 21. prosince 2021 je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 75% ceny zrušeného ubytování
  • při zrušení závazně objednaného hotelového ubytování od 22. prosince 2021 a později je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny zrušeného ubytování

 

Storno podmínky - Covid

  • při zrušení akce z důvodu vládních nařízení bude účtován manipulační storno poplatek ve výši 10% z objednaných služeb
 
    Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Na Celné 826/8, 150 00 Praha 5, e-mail: office@congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných souvisejících služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
    Organizátor je oprávněn (v případě zrušení registrace nebo objednávky ubytování nebo objednávky souvisejících služeb), podle těchto stornovacích podmínek, vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace nebo ceně objednaného ubytování nebo ceně objednaných souvisejících služeb. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.