Kongresy

XXIV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2015

Odborný program

Stáhněte si PDF soubor s pracovní verzí odborného programu.

S výhradou dodatečných změn a úprav.

Poslední aktualizace: 16. října 2015.

Organizační výbor konference

Michal Mára, předseda organizačního výboru, předseda konference
Radovan Pilka, místopředseda organizačního výboru
Martin Charvát, vědecký sekretář a koordinátor odborného programu
Zdeněk Adamík
Josef Eim
Ladislav Hanousek
Eduard Kučera
David Kužel
Zdeněk Novotný

Hlavní téma odborného programu

„Mezioborová spolupráce"

Témata živých přenosů

1. Pilka R (Olomouc): Robotem asistovaná laparoskopická operace endometriózy
2. Adamík Z (Zlín): Kombinovaný (laparoskopický a vaginální) závěs u mladé ženy - suspenze na sakro-spinální vazy pomocí modifikace implantátu Avaulta

Odborný program konference bude průběžně zveřejňován v sekci Novinky
Programový sborník s abstrakty obdrží registrovaní účastníci při registraci.
Konference je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a účast na ní je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.
Samostatná sekce instrumentářek je jako vzdělávací akce zařazena do kreditního systému České asociace sester dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.

XXIV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2015 registrována u České lékařské komory

Konference je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů, byla registrována u ČLK pod číslem 40517 a účast na odborném programu lékařské sekce ohodnocena 12 kredity.

Aktivní účast

Aktivní účast na konferenci je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 30. září 2015.
Prvnímu autorovi přijatého aktivního sdělení nebo posterové prezentace do programu konference bude poskytnuta 50% sleva na registraci.
Elektronická verze Programového sborníku s abstrakty bude zveřejněna na webu 15. listopadu 2015.


Workshop hysteroskopie

Workshop hysteroskopie se koná jako součást XXIV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP.

Termín konání: 29. října 2015, 09:00 – 17:00 hodin
Místo konání: NH Collection Congress Hotel Olomouc – Salonek Madrid I, 1. poschodí
Školitelé: MUDr. Kužel, MUDr. Hanousek, MUDr. Kovář

Teoretická část:

 • indikace
 • kontraindikace
 • instrumentárium
 • distenční média
 • intrauterinní diagnostika
 • principy elektrochirurgie
 • ambulantní hysteroskopie
 • resekční výkony
 • ablace endometria
 • komplikace
 • ekonomika

Praktická část:

 • k dispozici budou výukové trenažéry

Registrační poplatek: 1.500 Kč (zahrnuje DPH)
Termín registrace: nejpozději do 10. září 2015
Kapacita workshopu: minimálně 6, maximálně 15 registrovaných účastníků

Worhshop je jako vzdělávací akce zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů, byl registrován u ČLK pod číslem 40905 a účast na odborném programu lékařské sekce ohodnocena 6 kredity.

REGISTROVAT SE NA WORKSHOP


Pozvaný zahraniční přednášející a host konference

Jon Ivar Einarsson MD, MPH

Director of Minimally Invasive Gynecologic Surgery, Brigham and Women's Hospital, Boston, USA
Associate Professor of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology, Harvard Medical School, USA

Brigham and Women's Hospital
Ob/Gyn, ASB1-3
75 Francis St
Boston MA 02115

More info


Název přednášky

„How to avoid and manage laparoscopic complications“
Kongresový sál Evropa, 30. října 2015