Kongresy

XXV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2016

Odborný program

Harmonogram odborného programu

Stáhněte si PDF soubor s harmonogramem odborného programu.

Organizační výbor konference

Michal Mára, předseda organizačního výboru, předseda konference
Radovan Pilka, místopředseda organizačního výboru
Martin Charvát, vědecký sekretář a koordinátor odborného programu
Zdeněk Adamík
Josef Eim
Ladislav Hanousek
Eduard Kučera
David Kužel
Zdeněk Novotný

Pozvaní zahraniční přednášející

Doc. MUDr. Tibor Bielik, PhD.,
Gynekologicko – porodnická klinika FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Slovenská republika

Giovanni D. Aletti, MD,
Istituto Europeo di Oncologia, Milano, Itálie

Hlavní téma odborného programu

„Kompetence v gynekologické endoskopii."

Programový sborník s abstrakty obdrží účastníci při registraci.

Workshop hysteroskopie 20. října 2016

Workshop hysteroskopie se koná jako součást XXV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP.

Termín konání: 20. října 2016, 08:30 – 17:00 hodin
Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc – Salonek Kosmas + Dalimil
Školitelé: MUDr. D. Kužel, MUDr. L. Hanousek, MUDr. P. Kovář

Program workshopu

Teoretická část:

David Kužel 8.30 - 9.30 hod.
Hysteroskopie v gynekologické diagnostice a operativě, indikace, kontraindikace, distenční média, koagulace, komplikace, ekonomika

Petr Kovář 9.45 - 10.45 hod.
„See and Treat“ hysteroskopie, instrumentárium, analgezie a anestézie, endometrium sterilizace, „management“ IUD/S

Ladislav Hanousek 11.00 - 12 hod.
Resekční výkony v celkové anestézii (polyp, myom, těhotenská rezidua, resekce (sub)septa, ablace endometria, adhesiolysis

Praktická část:

Ladislav Hanousek, Petr Kovář, David Kužel 13.00 - 17.00 hod.
Výuka na trenažérech & diskuse

Registrační poplatek: 1.500 Kč (zahrnuje DPH)
Termín registrace: nejpozději do 10. září 2016
Kapacita workshopu: minimálně 6, maximálně 16 registrovaných účastníků

Registrace na workshop: výlučně on-line

Workshop je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a účast na něm je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.

Certifikace

Konference je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a účast na ní je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.
Samostatná sekce instrumentářek je jako vzdělávací akce zařazena do kreditního systému České asociace sester dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.

Aktivní účast

Aktivní účast na konferenci je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 20. září 2016.
Prvnímu autorovi přijatého aktivního sdělení nebo posterové prezentace do programu konference bude poskytnuta 50% sleva na registraci.


Pozvaný přednášející/Invited Speaker

Giovanni D. Aletti, MD

Odborné publikace/Professional publications

2016

  • The role of surgery in recurrent endometrial cancer - Valentina Zanfagnin, Annamaria Ferrero, Nicoletta Biglia, Giovanni Aletti, Sarah E Gill, Peter B Makdisi, Francesco Multinu, Andrea Mariani
  • Clinical and Oncologic Outcomes of Robotic Versus Abdominal Radical Hysterectomy for Women With Cervical Cancer: Experience at a Referral Cancer Center - Vanna Zanagnolo, Lucas Minig, Drusilla Rollo, Tiziana Tomaselli, Giovanni Aletti, Luca Bocciolone, Fabio Landoni, José Miguel Cardenas Rebollo, Angelo Maggioni
  • Surgical Techniques for Diaphragmatic Resection During Cytoreduction in Advanced or Recurrent Ovarian Carcinoma: A Systematic Review and Meta-analysis - Giorgio Bogani, Antonino Ditto, Fabio Martinelli, Domenica Lorusso, Valentina Chiappa, Cristina Donfrancesco, Violante Di Donato, Alice Indini, Giovanni Aletti, Francesco Raspagliesi

2015

  • There Is Nothing New Under the Sun – Giovanni D Aletti, Robert E Bristow, Dennis Chi, William Cliby

XXV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP registrována u České lékařské komory

Konference je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů, byla registrována u ČLK pod číslem 44860 a účast na odborném programu lékařské sekce ohodnocena 12 kredity.

Workshop Hysteroskopie registrován u České lékařské komory

Worjshop je jako vzdělávací akce zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů, byl registrován u ČLK pod číslem 44859 a účast na odborném programu ohodnocena 6 kredity.