Kongresy

XXVII. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2018 se zahraniční účastí

Registrační pravidla a stornovací podmínky

 1. Registrovat se na konferenci lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace je platná okamžikem zaplacení registračního poplatku na účet organizátora.
 2. Účastníkovi, který se zaregistruje 25. – 27. 10. 2018 na místě v registračním centru konference, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 100 Kč.
 3. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.
 4. Pro vstup na doprovodný program je nezbytné si zakoupit vstupenku.

Stornovací podmínky

 1. Při zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování:
  • do 20. září 2018 bude účtován stornovací poplatek 100 Kč
  • od 21. září do 10. října 2018 bude účtován stornovací poplatek 50% z ceny objednaného a zrušeného plnění.
  • 11. října 2018 a později bude účtován stornovací poplatek 100% z ceny objednaného a zrušeného plnění.
 2. Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
 3. Organizátor je oprávněn v případě zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování podle těchto stornovacích podmínek vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace a ceny objednaného hotelového ubytování. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.