Kongresy

XXVIII. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2019 se zahraniční účastí

Aktivní účast

Aktivní účast na konferenci je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 10. září 2019. Přihlášku k aktivní účasti včetně abstrakt lze podat výlučně on-line prostřednictvím formuláře na www.laparoskop.cz/sge2019. Prvnímu autorovi přijatého aktivního sdělení nebo posterové prezentace do programu konference bude poskytnuta 50% sleva na registraci. Elektronická verze Programového sborníku s abstrakty bude zveřejněna na www.laparoskop.cz/sge201910. října 2019.