Kongresy

XXVIII. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2019 se zahraniční účastí

Doprovodný program

Nabídku doprovodného programu, včetně možnosti on-line objednávky, najdete na www.laparoskop.cz/sge2019.

Společná večeře pořádaná Sekci gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP pro účastníky konference se bude konat 4. října 2019 od 19.30 hod. Pro účast je nezbytné si koupit vstupenku.
Cena vstupenky je 600 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).
Vstupenku na společnou večeři je možné si objednat on-line prostřednictvím formuláře na www.laparoskop.cz/sge2019.

Společná večeře 4. října 2019

cena: 600 Kč

Bufetový oběd 4. října

cena: 300 Kč

Bufetový oběd 5. října

cena: 300 Kč