Kongresy

XXVIII. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2019 se zahraniční účastí

Pozvánka

Elektronickou verzi pozvánky ve formátu pdf si můžete stáhnout ZDE.

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

srdečně Vás zveme na XXVIII. konferenci Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP, která se bude konat opět v Olomouci, na osvědčeném místě - v konferenčních prostorech Clarion Congress Hotel Olomouc. Program konference zahrne sekci lékařů, instrumentářek a posterovou sekci. K účasti na konferenci tradičně zveme významné zahraniční speakry. Vše o nich najdete na webu konference v nejbližších dnech.
Do programu konference budou zařazeny vyžádané přednášky dalších pozvaných hostů a volná sdělení k hlavním tématům. Podstatný čas v programu bude vyčleněn pro diskusi.
Významnou součástí programu konference bude opět workshop hysteroskopie vedený renomovanými kolegy, který se bude konat 3. října.
V praktické části si účastníci budou moci samostatně nebo s asistencí zkušených kolegů na kvalitních trenažérech vyzkoušet postupy operačních hysteroskopických výkonů. Workshop je určený jak začínajícím kolegům, tak těm, kteří se v hysteroskopii zdokonalují a rádi by získali nové tipy a triky.
Pro účast na workshopu je nezbytná extra registrace.

Součástí programu druhého konferenčního dne budou živé přenosy endoskopických výkonů.
Vyhlašujeme cenu za nejlepší volné sdělení k hlavním tématům přihlášeným do programu konference pro autora do 33 let. Cena bude vyhodnocena odbornou komisí a vyhlášena na závěr konference.

Na konferenci zveme odborné firmy, aby zde prezentovaly svoje nejnovější poznatky a zkušenosti. Poskytneme jim prostor pro vlastní satelitní symposia nebo sponzorované přednášky.
Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši účast a setkání v Olomouci.

S úctou,

doc. MUDr. Michal Mára, CSc.,
předseda Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP,
předseda organizačního výboru konference

MUDr. Martin Charvát, Ph.D
vědecký sekretář a koordinátor odborného programu