Kongresy

XXIX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2020 se zahraniční účastí

Odborný program

Aktualizovaná program ve formátu pdf je ke stažení ZDE.

Organizační výbor konference

Michal Mára, předseda organizačního výboru, předseda konference
Radovan Pilka, místopředseda organizačního výboru
Martin Charvát, vědecký sekretář a koordinátor odborného programu
Zdeněk Adamík
Jan Drahoňovský
Josef Eim
Eduard Kučera
David Kužel
Zdeněk Novotný

Programový sborník s abstrakty obdrží registrovaní účastníci při registraci.
Konference je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a účast na ní je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.
Za účast v sekci instrumentářek bude uděleno potvrzení. Akce je garantována Českou asociací sester