Kongresy

XXIX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2020 se zahraniční účastí

Odborný program

Aktualizovaná verze odborného programu ve formátu pdf je ke stažení ZDE.

Datum poslední aktualizace: 19.8.2020

DŮLEŽITÉ AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU KONFERENCE

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
Společným úsilím se nám podařilo obohatit odborný program konference o zcela výjimečné zastoupení mezinárodně uznávanými odborníky.

ŽIVÝ PŘENOS ENDOSKOPICKÉ OPERACE

Bude se konat 30. října, v čase 08.00 – 12.00.
Jedná se o přímý přenos z operační jednotky pro pokročilou gynekologickou endoskopii v italském Avellinu.
Operovat bude prof. Mario Malzoni, primář operační jednotky pro pokročilou gynekologickou endoskopii Cura Malzoni v Avellinu, ředitel „Národního centra pro endometriózu“, ředitel Centre de Chirurgia Pelvica Advanceta „Endoscopica“ a předseda italské společnosti Endoscopia Ginecologica (SEGI).

PŘEDNÁŠKY POZVANÝCH ZAHRANIČNÍCH SPEAKRŮ

Budou probíhat 30. října v čase od 14.00.
Pozvání organizačního výboru a účast v programu přijali:

  • Prim. Univ. Prof. Dr. Jörg Keckstein, Endometriose Zentrum, LKH Villach.
  • Prof. Dr. Martin Sillem, specialista na gynekologii a porodnictví, endokrinologii a reprodukční medicínu, profesor medicíny Sárské univerzity.
  • doc. MUDr. Tibor Bielik, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica.

 

ODBORNÝ PROGRAM WORKSHOPU

Aktuální verzi odborného programu workshopu si můžete stáhnout ZDE.

Datum poslední aktualizace: 29.7.2020

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE

předseda – Pilka
místopředseda - Mára
vědecký sekretář - Hanáček
Adamík
Drahoňovský
Eim
Fanta
Charvát
Novotný

Programový sborník s abstrakty obdrží registrovaní účastníci při registraci.
Konference je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a účast na ní je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.
Za účast v sekci instrumentářek bude uděleno potvrzení. Akce je garantována Českou asociací sester