Kongresy

XXIX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2020 se zahraniční účastí

Pořadatel

Sekce gynekologické endoskopie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

Profesionální organizátor / Sekretariát pro organizaci

Congress Prague,
Na Celné 826/8, 150 00 Praha 5
tel.: +420 241 445 759,
241 445 813,
241 445 815,
E-mail: office@congressprague.cz

Registrace a ubytování:
Pavlína Krejčová,
tel.: 241 445 815,
E-mail:pavlina.krejcova@congressprague.cz

Koordinátor pro doprovodnou výstavu:
Gabriel Novák,
+420 241 445 813,
gabriel.novak@congressprague.cz

Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová, jednatelka
Tel: +420 241 445 813
GSM: +420 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz

Pavel Revický
GSM: +420 724 264 870,
e-mail: pavel.revicky@congressprague.cz

http://www.congressprague.cz